XXXII Mały Konkurs Recytatorski

2012-06-14 Dodaj do kalendarza

Miejski Dom Kultury w Rawie Mazowieckiej zaprasza do udziału
w XXXII MAŁYM KONKURSIE RECYTATORSKIM
na szczeblu powiatowym.

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych.

Kategorie wiekowe:
- klasy I - III szkoły podstawowe
- klasy IV -VI szkoły podstawowe
- klasy I - III gimnazjum

Na eliminacje każda szkoła może zakwalifikować po 2 uczestników w każdej kategorii wiekowej.

Repertuar:
Recytatorzy prezentują 1 utwór (poezję lub prozę) w
czasie nie dłuższym niż 5 min.

Kryteria oceny:
- dobór repertuaru
- interpretacja
- kultura słowa
- ogólny wyraz artystyczny

Eliminacje odbędą się w dniu 14 czerwca 2012r. o godz. 9.00
w sali MDK

Karty zgłoszeń prosimy składać do dnia 5 czerwca 2012
w siedzibie organizatora

Nasz adres: Miejski Dom Kultury
tel. 815-47-13, 815-46-71, mdkrawa@interia.pl

 

MDK Rawa Mazowiecka Rawa Mazowiecka 96-200
EventScheduled OfflineEventAttendanceMode