XXXI Mały Konkurs Recytatorski

2011-06-03 Dodaj do kalendarza

Uprzejmie informujemy, iż Miejski Dom Kultury w Rawie Maz. organizuje
XXXI MAŁY KONKURS RECYTATORSKI na szczeblu powiatowym.

Eliminacje odbędą się w dniu 03.06.2011r. o godz. 9.00 w sali MDK
Uczestnikami konkursu mogą być dzieci i młodzież ze szkół podstawowych i gimnazjalnych.

Kategorie wiekowe:
- klasy I - III szkoły podstawowe
- klasy IV -VI szkoły podstawowe
- klasy I - III gimnazjum

Na eliminacje każda szkoła może zakwalifikować po 2 uczestników w każdej kategorii wiekowej.

Repertuar:
Recytatorzy prezentują 1 utwór (poezję lub prozę) w czasie nie
dłuższym niż 5 min.

Kryteria oceny:
- dobór repertuaru
- interpretacja
- kultura słowa
- ogólny wyraz artystyczny

Karty zgłoszeń prosimy składać do dnia 27 maja 2011r. w siedzibie organizatora lub e-maill

Nasz adres: Miejski Dom Kultury
tel. 815-47-13, 815-46-71, mdkrawa@interia.pl

 

 

MDK Rawa Mazowiecka Rawa Mazowiecka 96-200
EventScheduled OfflineEventAttendanceMode