XXX Mały Konkurs Recytatorski

2010-06-08 Dodaj do kalendarza

XXX MAŁY KONKURS RECYTATORSKI na szczeblu powiatowym.
organizowany przez Miejski Dom Kultury w Rawie Mazowieckiej.
Eliminacje odbędą się w dniu 08.06.2010r. o godz. 9.00 w sali MDK

Uczestnikami konkursu mogą być dzieci i młodzież ze szkół podstawowych i gimnazjalnych.
Kategorie wiekowe:

  • klasy I - III szkoły podstawowe
  • klasy IV -VI szkoły podstawowe
  • klasy I - III gimnazjum

Na eliminacje każda szkoła może zakwalifikować po 2 uczestników w każdej kategorii wiekowej.

Repertuar:
Recytatorzy prezentują 1 utwór (poezję lub prozę) w czasie nie dłuższym niż 5 min.
Kryteria oceny:

  • dobór repertuaru
  • interpretacja
  • kultura słowa
  • ogólny wyraz artystyczny

Karty zgłoszeń prosimy składać do dnia 31 maja 2010r. w siedzibie organizatora lub pocztą elektroniczną.

Nasz adres:
Miejski Dom Kultury
tel. 815-47-13, 815-46-71,
mdkrawa@interia.pl

MDK Rawa Mazowiecka Rawa Mazowiecka 96-200
EventScheduled OfflineEventAttendanceMode