Wielkanocne Ozdoby XIII edycja

2013-03-25 Dodaj do kalendarza

 

Organizator: Miejski Dom Kultury w Rawie Mazowieckiej

Celem konkursu jest popularyzowanie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o tradycjach kulturowych związanych ze świętem Wielkanocy, świątecznym zdobnictwem i obyczajami.
Organizator proponuje trzy kategorie:

1. WIANUSZEK WIELKANOCNY
Wykonany z dostępnych materiałów roślinnych typu borówka, bazie wierzbowe, witki brzozowe itd. Ozdobione umiarkowanie elementami związanymi z wiosną i Wielkanocą

2. POJEMNIK lub DONICZKA NA OWIES
Można ją wykonać każdą dowolna techniką ,ewentualnie wykorzystać gotowe doniczki i ozdobić je własnoręcznie technika decoupage, ręcznie pomalować itp. Docenione będą wyszukane ciekawe wzory i zestawienia kolorystyczne.

3. PALMA

Powołana przez organizatora komisja przy ocenie zwracać będzie uwagę na pomysłowość i estetykę wykonanych prac oraz samodzielność.

WARUNKI UCZESTNICTWA

W konkursie mogą wziąć udział dzieci i młodzież szkół podstawowych, gimnazjalnych miasta, gminy i powiatu Rawa Mazowiecka

Prace należy dostarczyć w terminie do 19 marca 2013 r.

Każda szkoła może dostarczyć maksimum 6 prac w każdej kategorii wiekowej.

Prace niezgodne z regulaminem (temat), dostarczone po terminie, zniszczone w wyniku niewłaściwego opakowania nie będą oceniane.
Każda praca powinna być opatrzona metryczką ( imię i nazwisko, wiek autora, nazwę i adres placówki, imię i nazwisko nauczyciela). Prace przyjmowane będą z listą zbiorczą opatrzoną pieczęcią szkoły.

Prace będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych:

Klasy I-III - szkoły podstawowe
Klasy IV-VI - szkoły podstawowe
Gimnazja

Wystawa pokonkursowa i rozdanie nagród odbędzie się w Miejskim Domu Kultury
w Rawie Mazowieckiej w dniu 25 marca 2013 r. o godz. 10.00

Wszystkie dostarczone prace pozostaną własnością Miejskiego Domu Kultury. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego publikowania nadesłanych prac.

 

MDK Rawa Mazowiecka Rawa Mazowiecka 96-200
EventScheduled OfflineEventAttendanceMode