Warsztaty plastyczne Zdobienie jaj metodą decupage

2011-03-30 Dodaj do kalendarza

WARSZTATY TWÓRCZOŚCI
DZIECI I MŁODZIEŻY

„ Pisanka techniką decoupage "

 

Organizatorem warsztatów jest Miejski Dom Kultury w Rawie Mazowieckiej pod patronatem Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka.
Warsztaty adresowane są do uczniów
klas IV-VI szkoły podstawowej oraz gimnazjalnych

termin i miejsce

30.03.2011 - klasy IV-VI , godz. 10.00
31.03.2011 - gimnazja , godz. 10.00

Miejski Dom Kultury, ul. Krakowska 6c

Tematem warsztatów będzie wykonanie pisanki technika decoupage

warunki uczestnictwa

Warunkiem udziału w warsztatach jest zgłoszenie zespołu reprezentującego szkołę, składającego się z dwójki uczniów i opiekuna. Opłata za udział w warsztatach
wynosi 20 zł od grupy

Zgłoszenia należy składać na załączonej karcie uczestnictwa
do dnia 25.03.2011.
lub e-mail: mdkrawa@interia.pl

Wszystkie prace pozostają własnością Miejskiego Domu Kultury
w Rawie Mazowieckiej.

 

 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA

WARSZTATY TWÓRCZOŚCI DZIECI I MŁODZIEŻY

„ Pisanka techniką decoupage "

.................................................................................................................................
(Nazwa szkoły)

1...............................................................................................................................(NAZWISKA UCZESTNIKÓW)

2...............................................................................................................................

 

.................................................................................................................................
(NAZWISKO OPIEKUNA)

 

 

 

................................................................................
(PIECZĄTKA I PODPIS DYREKTPRA SZKOŁY)

 

 

..............................................................................
(MIEJSCOWOŚĆ, DATA)

 

 

MDK Rawa Mazowiecka Rawa Mazowiecka 96-200
EventScheduled OfflineEventAttendanceMode