Wakacje w bibliotece

$without_dates = array('pracownia', 'pracownia-literacka', 'pracownia-muzyczna', 'pracownia-plastyczna', 'film', 'promocja-kino'); $date = !in_array($type->slug, $without_dates) ? mdkrawa_convert_date(get_the_date($date_format, $post_id )) : ''; $schema_startdate = !in_array($type->slug, $without_dates) ? get_the_date('Y-m-d', $post_id) : ''; 2014-07-31

Miejska Biblioteka Publiczna oddział dla dzieci zaprasza na spotkania w dniach od 4.08. do 14.08.2014r. w godzinach 11.00 - 13.00.