VII Festiwal Pieśni Patriotycznej Biało-Czerwone Nuty

2018-09-21

Organizator:

Miejski Dom Kultury w Rawie Mazowieckiej

Patronat:

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka

Cele konkursu:

-  upamiętnienie 100. rocznicy Odzyskania Niepodległości
- wspieranie wychowania patriotycznego młodego pokolenia poprzez formy aktywności  artystycznej,
- zachęcanie do wspólnych, ponadpokoleniowych muzycznych spotkań, przywrócenie naszej zbiorowej pamięci, niektórych zapomnianych już, polskich pieśni patriotycznych, pielęgnowanie kulturowego dziedzictwa kraju
- podniesienie świadomości narodowej a) wartości moralne b) wartości duchowe c) poczucie wartości jednostki
- pamięć o wydarzeniach, które zmieniły losy naszej Ojczyzny

Warunki uczestnictwa:

- Do udziału w konkursie zapraszamy uczniów szkół podstawowych i klas gimnazjalnych z terenu  powiatu rawskiego.
- Każdy uczestnik przygotowuje jedną piosenkę o charakterze patriotycznym, wykonuje ją w  języku polskim z nagranym podkładem na CD lub innym nośniku.
- Zgłoszenia na załączonej karcie przyjmowane będą do dnia 25 października 2018 roku.
- Zgłoszony repertuar po 25 października 2018 roku nie może ulec zmianie.

Kategorie wiekowe:

Konkurs adresowany jest do solistów i zespołów wokalnych (do 10 osób)
Kat.I -  klasy IV- VI - szkoły podstawowe
Kat.II - klasy VII - VIII szkoły podstawowe i klasy gimnazjalne
Każda szkoła  może zgłosić  po 3 solistów oraz 1 zespół w każdej kategorii wiekowej.

Termin i miejsce:

8 listopada 2018 roku, Miejski Dom Kultury w Rawie Mazowieckiej.

Godzinowy rozkład imprezy zostanie umieszczony na stronie www.mdkrawa.pl, oraz podany uczestnikom drogą mailową po otrzymaniu zgłoszeń – najpóźniej do dnia 5 listopada 2018 r.

Nagrody zostaną wręczone podczas Gali „Rawa dla Niepodległej” w dniu 9 listopada 2018r.

Ocena:

Jury konkursowe powołane przez ORGANIZATORA dokona oceny prezentacji, biorąc pod uwagę kryteria:
-  dobór repertuaru
-  interpretacja utworów i ogólny wyraz artystyczny
-  innowacje artystyczne
-  wrażenie artystyczne
-  muzykalność i warunki głosowe wykonawców

Nagrody:

Jury przyzna nagrody rzeczowe, których fundatorem jest Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka.

Prawa autorskie:

Uczestnik festiwalu nieodpłatnie wyraża zgodę na wyświetlanie i odtwarzanie relacji ze swojego występu w całości lub we fragmentach podczas imprez w Miejskim Domu Kultury w Rawie Mazowieckiej oraz na wykorzystywanie tej relacji w celach promocyjnych we fragmentach lub w całości w lokalnych mediach oraz na stronach internetowych organizatora konkursu:

Uwagi końcowe:

-  Uczestnicy konkursu oraz ich opiekunowie pokrywają we własnym zakresie koszty podróży
-  Organizator zapewni nagłośnienie, mikrofony, odtwarzacz nagranych podkładów.
-  Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie jest jednoznaczne z przyjęciem warunków  niniejszego regulaminu.
-  Sprawy nie ujęte w regulaminie oraz sporne decyzje rozstrzyga ostatecznie  

MDK Rawa Mazowiecka
MDK Rawa Mazowiecka Rawa Mazowiecka 96-200
EventScheduled OfflineEventAttendanceMode