Świąteczny Anioł

2013-12-17 Dodaj do kalendarza

Zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym o tematyce związanej ze świętami „Bożego Narodzenia".

Tematem konkursu jest wykonanie ŚWIĄTECZNEGO ANIOŁA
techniką dowolną w formie płaskiej lub przestrzennej w dowolnym formacie.

Dostarczone prace oceniać będziemy w kategoriach wiekowych: - klasy I-III szkoły podstawowej
- klasy IV-VI szkoły podstawowej - gimnazja

Każda szkoła może dostarczyć maksymalnie 4 prace
w każdej kategorii wiekowej.

Prace przyjmowane będą wraz z listą zbiorczą opatrzoną pieczęcią szkoły. Prace nieregulaminowe nie będą oceniane.
Prace prosimy dostarczyć do MDK -ul. Krakowska 6c

Termin składania upływa 10 grudnia 2013 r.

Wszystkie nadesłane prace pozostaną własnością MDK.
Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego publikowania prac.
Otwarcie wystawy wręczenie nagród odbędzie się dnia

17 grudnia 2013r. o godz. 10.00 w MDK w Rawie Mazowieckiej.

 

MDK Rawa Mazowiecka Rawa Mazowiecka 96-200
EventScheduled OfflineEventAttendanceMode