Świąteczne Drzewko

2015-12-17 Dodaj do kalendarza

MIEJSKI DOM KULTURY w Rawie Mazowieckiej
zaprasza do udziału w konkursie plastycznym o tematyce związanej ze świętami „Bożego Narodzenia"

Tematem konkursu jest wykonanie DRZEWKA ŚWIĄTECZNEGO
- w formie przestrzennej, - dowolną techniką (bez wykorzystania gotowych elementów dekoracyjnych)

Prace indywidualne do wysokości 100cm

Dostarczone prace oceniać będziemy w kategoriach wiekowych:
- klasy I-III szkoły podstawowej
- klasy IV-VI szkoły podstawowej
- gimnazja

Każda szkoła może dostarczyć maksymalnie 3 prace w każdej kategorii wiekowej.
Prace przyjmowane będą wraz z listą zbiorczą opatrzoną pieczęcią szkoły.
Prace nieregulaminowe nie będą oceniane.
Prace prosimy dostarczyć do MDK -ul. Krakowska 6c
Termin składania upływa 11 grudnia 2015r.
Wszystkie nadesłane prace pozostaną własnością MDK.
Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego publikowania prac.
Otwarcie wystawy wręczenie nagród odbędzie się dnia
17 grudnia 2015r. o godz. 10.00 w MDK w Rawie Mazowieckiej.

 

MDK Rawa Mazowiecka Rawa Mazowiecka 96-200
EventScheduled OfflineEventAttendanceMode