Spotkanie z Edmundem Karwańskim


sala widowiskowa MDK

$without_dates = array('pracownia', 'pracownia-literacka', 'pracownia-muzyczna', 'pracownia-plastyczna', 'film', 'promocja-kino'); $date = !in_array($type->slug, $without_dates) ? mdkrawa_convert_date(get_the_date($date_format, $post_id )) : ''; $schema_startdate = !in_array($type->slug, $without_dates) ? get_the_date('Y-m-d', $post_id) : ''; 2018-05-23

Zapraszamy na spotkanie z Edmundem Karwańskim oraz promocję jego książki TEATRY MOJEGO ZADŁUGIEGO ŻYCIA w dniu 23.05.2018r. o godz:13:00 w sali widowiskowej.

sala widowiskowa MDK Rawa Mazowiecka 96-200
EventScheduled OfflineEventAttendanceMode