Raz na ludowo. KONKURS dla zespołów

2021-07-27

Nagrodzimy za piosenkę ludową o tematyce miłosnej

Zachęcamy zespoły ludowe regionu rawskiego do udziału w konkursie wokalnym o Nagrodę Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka. Konkurs odbędzie się w ramach XI edycji dorocznej imprezy plenerowej pod hasłem Raz na Ludowo. Na zielonym placu przy naszym Domu Kultury spotkamy się w niedzielę, 22 sierpnia. Będziemy wspólnie muzykować od godziny 16:00. 

Uczestnikami konkursu mogą być zespoły śpiewające pieśni ludowe a cappella lub z towarzyszeniem kapeli (z terenu powiatu rawskiego). Każdy zespół prezentuje dwie pieśni ludowe o tematyce miłosnej. Członkowie zespołów wykonują teksty pieśni z pamięci.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest złożenie karty zgłoszeniowej. Należy ją dostarczyć bezpośrednio do naszej siedziby (przy ul. Krakowskiej 6c w Rawie Mazowieckiej) lub przesłać drogą elektroniczną na adres:mdkrawa@interia.pl. Na Wasze zgłoszenia czekamy do 16 sierpnia 2021 r

Oceniając piosenki komisja weźmie pod uwagę:

 walory wokalne,

 zachowanie wyznaczonej tematyki,

 czystość gwary i poprawną dykcję,

 interpretację i ogólny wyraz artystyczny,

 zachowanie ludowego stylu wykonawczego,

 czystość brzmienia.

Regulamin konkursu i kartę zgłoszenia można pobrać z www.mdkrawa.pl (patrz na dole strony).