Konkursy Bożonarodzeniowe w MDK

$without_dates = array('pracownia', 'pracownia-literacka', 'pracownia-muzyczna', 'pracownia-plastyczna', 'film', 'promocja-kino'); $date = !in_array($type->slug, $without_dates) ? mdkrawa_convert_date(get_the_date($date_format, $post_id )) : ''; $schema_startdate = !in_array($type->slug, $without_dates) ? get_the_date('Y-m-d', $post_id) : ''; 2015-01-21

KOLĘDY, PASTORAŁKI i PIOSENKI ŚWIĄTECZNE

Czas Świąt Bożego Narodzenia to czas śpiewania tradycyjnych oraz współczesnych kolęd i pastorałek. Śpiewając szanujemy nasz historyczny dorobek oraz podtrzymujemy łączność między przeszłością a współczesnymi czasy.
Konkurs kolęd i pastorałek ma za zadanie podtrzymać tradycję oraz łączyć we wspólnym muzykowaniu.
Do udziału w konkursie zapraszamy

- SOLISTÓW oraz
- ZESPOŁY WOKALNE (od 2 do 10 osób)

w następujących kategoriach wiekowych:

- klasy I-III szkoły podstawowe
- klasy IV-VI szkoły podstawowe
- gimnazja

Każdy uczestnik wykonuje jeden utwór wokalny (kolęda tradycyjna , pastorałka lub piosenka świąteczna)
Każda szkoła może zgłosić po dwóch solistów oraz jeden zespół wokalny w każdej kategorii wiekowej.

Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 9 stycznia 2015 r. na załączonej karcie lub emailem na adres:mdkrawa@interia.pl.

Przesłuchania konkursowe odbędą się 21 stycznia 2015r.
w Miejskim Domu Kultury w Rawie Maz.

 

 

 

MDK Rawa Mazowiecka Rawa Mazowiecka 96-200
EventScheduled OfflineEventAttendanceMode