Konkurs Wielkanocny IX Edycja

2009-04-01 Dodaj do kalendarza

Organizator: Miejski Dom Kultury w Rawie Mazowieckiej
Celem konkursu jest popularyzowanie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o tradycjach kulturowych związanych ze świętem Wielkanocy, świątecznym zdobnictwem i obyczajami.
Organizator proponuje dwie kategorie:
1.    OZDOBY WIELKANOCNE

 • pisanka
 • palma
 • pająk
 • Prace mogą być wykonane według tradycyjnych wzorów choć dopuszczalne są nowatorskie pomysły i niekonwencjonalne środki wyrazu.
  2.    KATKA ŚWIĄTECZNA

 • w formacie A5, techniką mozaiki ze skorupek jaj.
 • Powołana przez organizatora komisja przy ocenie zwracać będzie uwagę na pomysłowość i estetykę wykonanych prac.

  WARUNKI UCZESTNICTWA
  W konkursie mogą wziąć udział dzieci i młodzież szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych miasta, gminy i powiatu Rawa Mazowiecka oraz ościennych miejscowości.
  W konkursie nie mogą brać udziału prace wykonane zbiorowo.
  Prace należy dostarczyć w terminie do 1 kwietnia 2009 r.

  Każda szkoła może dostarczyć maksimum 4 prace  w każdej kategorii wiekowej.

  Prace niezgodne z regulaminem (temat i format), dostarczone po terminie, zniszczone w wyniku niewłaściwego opakowania nie będą oceniane.
  Każda praca powinna być opatrzona metryczką ( imię i nazwisko, wiek autora, nazwę i adres placówki, imię i nazwisko nauczyciela). Prace przyjmowane będą z listą zbiorczą opatrzoną pieczęcią szkoły.
  Prace będą oceniane w czterech kategoriach wiekowych:

 • Klasy     I-III – szkoły podstawowe
 • Klasy  IV-VI – szkoły podstawowe
 • Gimnazja
 • Szkoły ponadgimnazjalne
 • Wystawa pokonkursowa i rozdanie nagród odbędzie się w Miejskim Domu Kultury w Rawie Mazowieckiej w dniu 8 kwietnia  2009 r. o godz. 10.00
  Adres dostarczania prac:Miejski Dom Kultury, 96-200 Rawa Maz. , ul. Krakowska 6c
  Wszystkie dostarczone prace pozostaną własnością Miejskiego Domu Kultury. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego publikowania nadesłanych prac.
  Więcej informacji: mdkrawa@interia.pl, tel. 81-54-713.

  MDK Rawa Mazowiecka Rawa Mazowiecka 96-200
  EventScheduled OfflineEventAttendanceMode