Konkurs Wielkanocny - VIII Edycja

2008-03-14 Dodaj do kalendarza

Organizator: Miejski Dom Kultury w Rawie Mazowieckiej
Celem konkursu jest popularyzowanie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o tradycjach kulturowych związanych ze świętem Wielkanocy, świątecznym zdobnictwem i obyczajami.
Organizator proponuje dwie kategorie:
1.    OZDOBY WIELKANOCNE

 • pisanka
 • palma
 • pająk
 • Prace mogą być wykonane według tradycyjnych wzorów choć dopuszczalne są nowatorskie pomysły i niekonwencjonalne środki wyrazu.
  2.    WITRAŻ

 • Tematem pracy mogą być obrzędy i obyczaje wielkanocne, jak również motywy wiosenne.
 • Proponując witraż jako formę wypowiedzi artystycznej organizator daje swobodę w wyborze materiałów z jakich będzie wykonana praca.
 • Powołana przez organizatora komisja przy ocenie zwracać będzie uwagę na pomysłowość i estetykę wykonanych prac.
  WARUNKI UCZESTNICTWA
  W konkursie mogą wziąć udział dzieci i młodzież szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych miasta, gminy i powiatu Rawa Mazowiecka. W konkursie nie mogą brać udziału prace wykonane zbiorowo.
  Prace należy dostarczyć w terminie do 14 marca  2008 r.

  Każda szkoła może dostarczyć maksimum 5 prac w każdej kategorii wiekowej.
  Prace niezgodne z regulaminem (temat), dostarczone po terminie, zniszczone w wyniku niewłaściwego opakowania nie będą oceniane.
  Każda praca powinna być opatrzona metryczką (imię i nazwisko, wiek autora, nazwę i adres placówki, imię i nazwisko nauczyciela). Prace przyjmowane będą z listą zbiorczą opatrzoną pieczęcią szkoły.
  Prace będą oceniane w czterech kategoriach wiekowych:

 • Klasy I-III – szkoły podstawowe
 • Klasy IV-VI – szkoły podstawowe
 • Gimnazja
 • Szkoły ponadgimnazjalne
 • Wystawa pokonkursowa i rozdanie nagród odbędzie się w Miejskim Domu Kultury w Rawie Mazowieckiej w dniu 19 marca  2008 r. o godz. 10.00
  Adres dostarczania prac: Miejski Dom Kultury, 96-200 Rawa Maz., ul. Krakowska 6c, tel. 81-54-713.
  Wszystkie dostarczone prace pozostaną własnością Miejskiego Domu Kultury. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego publikowania nadesłanych prac.

  MDK Rawa Mazowiecka Rawa Mazowiecka 96-200
  EventScheduled OfflineEventAttendanceMode