Konkurs Plastyczny Bożonarodzeniowy

2009-12-09 Dodaj do kalendarza

MIEJSKI DOM KULTURY w Rawie Mazowieckiej zaprasza do udziału w konkursie plastycznym o tematyce związanej ze świętami „Bożego Narodzenia”
Tematem konkursu jest wykonanie:

WITRAŻU ŚWIĄTECZNEGO
z kartonu i bibułki
w formacie A4 – kategoria szkoły podstawowe kl. I-III
w formacie A3 – klasy IV-VI szkoły podstawowe i gimnazja

oraz

ŚWIĄTECZNEGO ANIOŁA
w dowolnej formie i technice
(wszystkie kategorie wiekowe)

Dostarczone prace oceniać będziemy w kategoriach wiekowych:

 • klasy I-III szkoły podstawowej
 • klasy IV-VI szkoły podstawowej
 • gimnazja
 • Każda szkoła może dostarczyć maksymalnie 5 prac w każdej kategorii wiekowej.
  Prace przyjmowane będą wraz z listą zbiorczą opatrzoną pieczęcią szkoły.
  Prace nieregulaminowe nie będą oceniane.

  Prace prosimy dostarczyć do Miejskiego DOmu Kultury W Rawie Mazowieckiej, ul. Krakowska 6c.

  Termin składania  upływa 9 grudnia 2009r.

  Wszystkie nadesłane prace pozostaną własnością MDK.
  Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego publikowania prac.
  Otwarcie wystawy wręczenie nagród nastąpi dnia
  16 grudnia 2009r. o godz. 10.00 w MDK w Rawie Mazowieckiej.

  MDK Rawa Mazowiecka Rawa Mazowiecka 96-200
  EventScheduled OfflineEventAttendanceMode