Konkurs Wielkanocny XVII edycja

2017-04-03 Dodaj do kalendarza

Organizator: Miejski Dom Kultury w Rawie Mazowieckiej

Celem konkursu jest popularyzowanie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o tradycjach kulturowych związanych ze świętem Wielkanocy, świątecznym zdobnictwem i obyczajami.
Proponujemy dwie kategorie:
1. KONKURS NA NIEPOWTARZALNY KOSZYCZEK WIELKANOCNY
(pleciony, lepiony, wypieczony, zrobiony na szydełku, uszyty itd.)
oraz 
2.TRADYCYJNA PALMA WIELKANOCNA - wykonana z materiału przyrodniczego z wykorzystaniem własnoręcznie wykonanych kwiatów i innych ozdób
Wskazane jest inspirowanie się lokalnymi tradycjami
Powołana przez organizatora komisja przy ocenie zwracać będzie uwagę na pomysłowość i estetykę wykonanych prac oraz samodzielność.

WARUNKI UCZESTNICTWA
W konkursie mogą wziąć udział dzieci i młodzież szkół podstawowych, gimnazjalnych miasta, gminy i powiatu Rawa Mazowiecka
Prace należy dostarczyć w dniach 3-4 kwietnia 2017 r.
Każda szkoła może dostarczyć maksimum 6 prac w każdej kategorii wiekowej
Prace niezgodne z regulaminem (temat), dostarczone po terminie, zniszczone w wyniku niewłaściwego opakowania nie będą oceniane.
Każda praca powinna być opatrzona metryczką (imię i nazwisko, wiek autora, nazwę i adres placówki, imię i nazwisko nauczyciela).
Prace przyjmowane będą z listą zbiorczą opatrzoną pieczęcią szkoły.
Prace będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych:
Klasy I-III - szkoły podstawowe
Klasy IV-VI - szkoły podstawowe
Gimnazja
Wystawa pokonkursowa i rozdanie nagród odbędzie się w Miejskim Domu Kultury w Rawie Mazowieckiej w dniu 11.04.2017r. o godz. 10.00

Wszystkie dostarczone prace pozostaną własnością Miejskiego Domu Kultury. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego publikowania nadesłanych prac.

MDK Rawa Mazowiecka Rawa Mazowiecka 96-200
EventScheduled OfflineEventAttendanceMode