Konkurs Wielkanocny XVI edycja

2016-03-18 Dodaj do kalendarza

Organizator: Miejski Dom Kultury w Rawie Mazowieckiej

Celem konkursu jest popularyzowanie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o tradycjach kulturowych związanych ze świętem Wielkanocy, świątecznym zdobnictwem i obyczajami.
Organizator proponuje

KONKURS NA NAJPIĘKNIEJSZĄ PALMNĘ I PISANKĘ WIELKANOCNĄ

Palma - wykonana z naturalnych materiałów roślinnych , papieru , bibuły itp.

Pisanka - wykonana w dowolnej technice malarskiej ( farba plakatowa, akrylowa, gwasz, tusze itp.) utrwalona lakierem bezbarwnym lub techniką decoupage
i wydrapywania

Wskazane jest inspirowanie się lokalnymi tradycjami

Powołana przez organizatora komisja przy ocenie zwracać będzie uwagę na pomysłowość i estetykę wykonanych prac oraz samodzielność.

WARUNKI UCZESTNICTWA

W konkursie mogą wziąć udział dzieci i młodzież szkół podstawowych, gimnazjalnych miasta, gminy i powiatu Rawa Mazowiecka

Prace należy dostarczyć w terminie do 11 marca 2016 r.

Każda szkoła może dostarczyć maksimum 6 prac w każdej kategorii wiekowej.

Prace niezgodne z regulaminem (temat), dostarczone po terminie, zniszczone w wyniku niewłaściwego opakowania nie będą oceniane.
Każda praca powinna być opatrzona metryczką ( imię i nazwisko, wiek autora, nazwę i adres placówki, imię i nazwisko nauczyciela). Prace przyjmowane będą z listą zbiorczą opatrzoną pieczęcią szkoły.

Prace będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych:

Klasy I-III - szkoły podstawowe
Klasy IV-VI - szkoły podstawowe
Gimnazja

Wystawa pokonkursowa i rozdanie nagród odbędzie się w Miejskim Domu Kultury w Rawie Mazowieckiej w dniu 18 marca o godz. 10.00

Wszystkie dostarczone prace pozostaną własnością Miejskiego Domu Kultury. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego publikowania nadesłanych prac.

 

MDK Rawa Mazowiecka Rawa Mazowiecka 96-200
EventScheduled OfflineEventAttendanceMode