Kolędować czas nadszedł


Kościół pw. N.P.N.M.P.

$without_dates = array('pracownia', 'pracownia-literacka', 'pracownia-muzyczna', 'pracownia-plastyczna', 'film', 'promocja-kino'); $date = !in_array($type->slug, $without_dates) ? mdkrawa_convert_date(get_the_date($date_format, $post_id )) : ''; $schema_startdate = !in_array($type->slug, $without_dates) ? get_the_date('Y-m-d', $post_id) : ''; 2017-01-27

Zapraszamy na tradycyjne kolędowanie w Kościele NPNMP w Rawie Mazowieckiej 27.01.2013 roku o godz: 16.00. Wystąpią: Dziecięcy Zespół Wokalny Rava Cantorum oraz soliści  z MDK, Zespół Wokalny Gimnazjum nr1, Orkiestra OSP w Rawie Mazowieckiej, zespoły działające przy kościele NPNMP - Kropeczki oraz Tchnienie Boga

Kościół pw. N.P.N.M.P. Rawa Mazowiecka 96-200
EventScheduled OfflineEventAttendanceMode