Kapela Rawianie - promocja książki Danuty Dębskiej