I Rawski Przegląd Teatrów Szkolnych

2008-04-16 Dodaj do kalendarza

Miejski Dom Kultury w Rawie Mazowieckiej zaprasza na przegląd teatrów szkolnych regionu rawskiego pod patronatem Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka
Przegląd ma charakter konkursu, w którym jury wyłoni zwycięzców i przyzna nagrody ufundowane przez Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka.
ORGANIZATOR
- Miejski Dom Kultury w Rawie Mazowieckiej
CEL PRZEGLĄDU
- popularyzacja dorobku teatralnego wszystkich rodzajów szkół
- wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami przeglądu
- wyrównywanie szans pomiędzy zespołami z małych i większych ośrodków naszego regionu
REGULAMIN PRZEGLĄDU
W przeglądzie mogą wziąć udział wszystkie teatry szkolne, które spełnią warunki regulaminu.

 • Tematem przedstawienia może być sztuka teatralna w miniaturze, opracowanie własne sztuki teatralnej, autorska sztuka zespołu teatralnego lub opiekuna itp.
 • Czas przedstawienia nie może przekroczyć 20 minut.
 • Scenografię , rekwizyty, kostiumy  itp. przygotowywuje  zespół teatralny we własnym zakresie.
 • Czas  montażu i demontażu scenografii nie może przekroczyć 10 minut.
 • Każdy zgłoszony zespół może skorzystać z jednej  2-godzinnej próby na scenie MDK przy stałym oświetleniu. Próby odbywać się  będą  od  1 – 12  kwietnia 2008r., po wcześniejszym ustaleniu dnia i godziny.
 • Warunkiem uczestnictwa jest dostarczenie karty zgłoszenia w formie pisemnej lub elektronicznej do dnia 1 kwietnia 2008 roku (termin ostateczny).
 • Każda szkoła może zgłosić jedno przedstawienie (w przypadku małej liczby zgłoszeń w danej kategorii możliwe jest dopuszczenie dwóch zespołów teatralnych z każdej szkoły). 
  KATEGORIE
  Teatry dziecięce

 • Kategoria I    -  klasy I-VI szkoły podstawowe
 • Teatry młodzieżowe

 • Kategoria II   -  gimnazja
 • Kategoria III  -  szkoły ponadgimnazjalne
 • KRYTERIA OCENY
  1. Wartość literacka scenariusza teatralnego
  2. Dobór repertuaru
  3. Umiejętności warsztatowe aktorów w  zakresie języka, kultury słowa, gestu i ruchu scenicznego
  4. Scenografia
  5. Kostiumy
  Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora

  MDK Rawa Mazowiecka Rawa Mazowiecka 96-200
  EventScheduled OfflineEventAttendanceMode