Dni Rawy Mazowieckiej

Zamek Książąt Mazowieckich

2019-05-16

Już wkrótce, 8-9 czerwca, odbędą się Dni Rawy. Koncerty: Brathanków, Łukasza Zagrobelnego, Felivers i Papa D, pokaz akrobatyki motocyklowej, polsko-węgierska motoparada, strefa animacji dla dzieci, przejazdy wąskotorówką i wiele innych atrakcji. To wyjątkowy czas rawian i naszych gości. Zapraszamy.

Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:                                            I. Administrator danych osobowych                                                                                                                                                                Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Pani/Pana dziecka jest Miejski Dom Kultury w Rawie Mazowieckiej reprezentowany przez Dyrektora, ul. Krakowska 6c, 96-200 Rawa Mazowiecka.                                                                             II. Inspektor Ochrony Danych                                                                                                                                                                                            Może Pani/Pan kontaktować się z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, za pośrednictwem poczty elektronicznej adres e-mail: iodo@spotcase.pl z dopiskiem „MDK Rawa Mazowiecka” lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt I.                                                                                                                                                                                                                                                III. Cele i podstawy przetwarzania                                                                                                                                                                                     Jako administrator będziemy przetwarzać dane osobowe uczestników imprezy w postaci wizerunku w celach:                                wydawania materiałów promocyjnych Miejskiego Domu Kultury i Miasta Rawa Mazowiecka  na podstawie utrwalonego przebiegu Imprezy w formie zapisu fotograficznego, filmowego lub dźwiękowego;
w celach dokumentacyjnych, edukacyjnych i promocyjno-marketingowych;
rozpowszechniania bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, w szczególności poprzez umieszczanie fotografii, filmów i nagrań dźwiękowych: w serwisach internetowych prowadzących przez Organizatora, w innych elektronicznych środkach przekazu zarządzanych, lub wykorzystywanych w dowolnym zakresie przez Administratora, w publikacjach Administratora, a także w publikacjach i serwisach osób trzecich, materiałach prasowych i telewizyjnych; tj. na podstawie art.  art. 6 ust. 1 lit. a RODO
IV. Okres przechowywania danych                                                                                                                                                                                   Dane uczestnika imprezy przetwarzane będą przez okres niezbędny do osiągniecia celu wskazanego powyżej lub do odwołania zgody.      V. Odbiorcy danych                                                                                                                                                                                                        Odbiorcami danych osobowych uczestnika imprezy będą  podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub zawartych umów, osoby odwiedzające oficjalne serwisy internetowe promocyjno-informacyjne Miejskiego Domu Kultury i  Miasta Rawa Mazowiecka  oraz publikowane w innych elektronicznych środkach przekazu zarządzanych, lub wykorzystywanych w dowolnym zakresie przez Administratora oraz odbiorcy materiałów promocyjnych drukowanych w publikacjach Administratora, a także w publikacjach i serwisach osób trzecich, z zastrzeżeniem, że przedmiotowe fotografie i filmy w publikacjach osób trzecich mogą jedynie ilustrować informacje o działalności prowadzonej przez Administratora, a ich wykorzystywanie w innym kontekście nie jest dozwolone. Do danych osobowych uczestnika imprezy mogą też mieć dostęp inne podmioty, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu administratora np. firmy prawnicze, współpracujące i doradcze.                                                                                              VI. Prawa osób, których dane dotyczą:                                                                                                                                                                  Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści Państwa danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody: prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, prawo wniesienia skargi do PUODO  (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.                                                                                                                                                                                                                               VII. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych                                                                                                                                  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich przetwarzanie jest warunkiem udziału w Imprezie organizowanej przez Administratora.                                                                                                                                                                                                                      VIII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji                                                                                                                                                                   W oparciu o Pani/Pana dane osobowe administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

 

MDK Rawa Mazowiecka
Zamek Książąt Mazowieckich Rawa Mazowiecka 96-200
EventScheduled OfflineEventAttendanceMode