O Domu Kultury

Miejski Dom Kultury został powołany do życia w dniu 1 stycznia 1984 roku.
Uroczyste otwarcie placówki odbyło się 17 stycznia 1985r. w 35 rocznicę wyzwolenia Rawy Mazowieckiej kończąc tym samym trwającą kilkanaście lat budowę. W okresie od sierpnia 2005r do maja 2007r. po 20 lat funkcjonowania budynek  został poddany generalnemu remontowi.

Od roku 1985 funkcję dyrektora placówki pełnili:
1984 – 1997  Józef Machnicki
1997 – 1998  Sławomir Gola
1998 – 2000  Marek Błocki
od 2.02.2001- Grzegorz Klimczak

Pomieszczenia w MDK
Miejski Dom Kultury to budynek jednopiętrowy znajdujący  się w centrum miasta otoczony zielenią o łącznej powierzchni 1500m2, w którym znajdują się:
– na parterze: sala widowiskowo – kinowa na 300 miejsc z dwoma garderobami, hol wejściowy z szatnią, kawiarnia, pomieszczenia biurowe
– na I piętrze: hol wystawowy, kabina projekcyjna, kabina oświetleniowa, sala konferencyjna, sale zajęć oraz pięć pomieszczeń biurowych
– w piwnicy znajdują się: pracownia plastyczna, sala tańca oraz sale zajęć dla różnych grup działających w MDK.

Cel działalności MDK
Cel i przedmiot działania placówki reguluje statut.
Celem nadrzędnym jest „upowszechnianie kultury a w szczególności pozyskiwanie i przygotowywanie środowiska do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz współtworzenie jej wartości”.

Wydarzenia i imprezy
Miejski Dom Kultury prowadzi działalność artystyczno-edukacyjną skierowaną do dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców miasta i powiatu. Działają tutaj zespoły taneczne, grupy teatralno-literackie, grupy muzyczno-wokalne. Prowadzone są kursy gry na instrumentach oraz kursy wokalne. Organizowane wydarzenia o zasięgu miejskim, powiatowym, ogólnopolskim (tj. konkursy, przeglądy, warsztaty,  wystawy, koncerty, spektakle teatralne, imprezy amatorskie i profesjonalne itp.) przyciągają różnorodną grupę odbiorców. Do cyklicznych, cieszących się dużym zainteresowaniem mieszkańców imprez należą: Koncert Noworoczny, Koncert z okazji Dnia Kobiet, Koncert Świąteczny, Rawska Szczypta Bluesa, Rawskie Dni Muzyki Klasycznej, Rawska Jesień Jazzowa, Międzynarodowe Spotkania Miast Partnerskich, Międzynarodowe Spotkania Folklorystyczne, Raz na Ludowo, Dni Rawy Mazowieckiej.

Skierowane głównie do dzieci i młodzieży różnorodne konkursy artystyczne cieszą się zainteresowaniem zarówno w mieście, powiecie, regionie i kraju. Należą do nich:  konkurs – Kolęda, Pastorałka i Piosenka Świąteczna ”Śpiewajcie Aniołowie”, Rawski Mityng Wokalny, Festiwal Pieśni Patriotycznej ”Biało-Czerwone Nuty”, Festiwal Piosenki Dziecięcej ”Wlazł kotek na płotek”. MDK jest organizatorem warsztatów artystyczno-edukacyjnym dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych i wakacji letnich.

Z proponowanymi wydarzeniami można zapoznać się na naszej stronie internetowej mdkrawa.pl, facebooku, instagramie i youtube.

Kawiarnia

Cafe Kulturka

godziny otwarcia:
wtorek – sobota 11:00–20:00
niedziela 12:00–20:00

tel. 667 530 827
pyszne@cafekulturka.pl
Facebook

Partnerzy

RODO

Aby zapoznać się z informacjami na temat przetwarzania danych osobowych pobierz klauzulę informacyjną w formacie pdf.