Zostań Wolontariuszem WOŚP

2014-12-02 Dodaj do kalendarza

23. FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY
„Dla podtrzymania wysokich standardów leczenia dzieci na oddziałach pediatrycznych i onkologicznych oraz godnej opieki medycznej seniorów".
11 STYCZNIA 2015 ROKU
WSZYSTKICH, KTÓRZY TEGO DNIA CHCĄ ZOSTAĆ
W O L O N T A R I U S Z A M I
PROSIMY O ZGŁASZANIE SIĘ DO MIEJSKIEGO DOMU KULTURY
(wraz ze zdjęciem legitymacyjnym ,numerem PESEL adresem zamieszkania, numerem telefonu)
Do dnia 8 grudnia 2014r.