XXXVII Mały Konkurs Recytatorski

2017-06-08

Miejski Dom Kultury w Rawie Mazowieckiej zaprasza do udziału w XXXVII MAŁYM KONKURSIE RECYTATORSKIM
na szczeblu powiatowym.
Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych.
Kategorie wiekowe:
-klasy I - III szkoły podstawowe
-klasy IV -VI szkoły podstawowe
-klasy I - III gimnazjum
Na eliminacje każda szkoła może zakwalifikować po 2 uczestników w każdej kategorii wiekowej.
Repertuar:
Recytatorzy prezentują 1 utwór (poezję lub prozę) w
czasie nie dłuższym niż 5 min.
Kryteria oceny:
- dobór repertuaru, - interpretacja
- kultura słowa, - ogólny wyraz artystyczny
Eliminacje odbędą się w dniu 08 czerwca 2017r.
o godz.9.00 w sali MDK
Karty zgłoszeń prosimy składać do dnia 31 maja 2017r.
w siedzibie organizatora
Nasz adres: Miejski Dom Kultury ul Krakowska 6c
tel. 815-47-13, 815-46-71, mdkrawa@interia.pl

MDK Rawa Mazowiecka Rawa Mazowiecka 96-200
EventScheduled OfflineEventAttendanceMode