Warsztaty Artystyczno-Edukacyjne 2016/2017

$without_dates = array('pracownia', 'pracownia-literacka', 'pracownia-muzyczna', 'pracownia-plastyczna', 'film', 'promocja-kino'); $date = !in_array($type->slug, $without_dates) ? mdkrawa_convert_date(get_the_date($date_format, $post_id )) : ''; $schema_startdate = !in_array($type->slug, $without_dates) ? get_the_date('Y-m-d', $post_id) : '';

SPOTKANIA ORGANIZACYJNE

Poniedziałek - 12 września
- 17.00 - warsztaty teatralne dla dzieci od lat 7
Wtorek - 13 września
- 17.00 - warsztaty plastyczne dla dzieci od lat 6
- dziecięcy zespół wokalny od lat 6
Środa - 14 września
- 17.00 - zespół taneczny dla dzieci od lat 7
- warsztaty teatralne dla młodzieży
Czwartek - 15 września
- 17.00 - warsztaty filmowe dla młodzieży
- warsztaty plastyczne dla młodzieży
- warsztaty wokalne dla młodzieży

ZAPISY DO DZIECIĘCEGO ZESPOŁU WOKALNO-TANECZNEGO
WESOŁE NUTKI ODBĘDĄ SIĘ W PÓŹNIEJSZYM TERMINIE

Kursy gry na instrumentach muzycznych
- fortepian, keyboard, flet, saksofon, gitara
informacje i zapisy pod numerem 46 8154713

Warsztaty ceramiczne - informacje i zapisy pod telefonem 514 366276.