VIII Festiwal Pieśni Patriotycznej Biało-Czerwone Nuty - zgłoś się!

$without_dates = array('pracownia', 'pracownia-literacka', 'pracownia-muzyczna', 'pracownia-plastyczna', 'film', 'promocja-kino'); $date = !in_array($type->slug, $without_dates) ? mdkrawa_convert_date(get_the_date($date_format, $post_id )) : ''; $schema_startdate = !in_array($type->slug, $without_dates) ? get_the_date('Y-m-d', $post_id) : ''; 2019-11-08

Zachęcamy do udziału w VIII edycji Festiwalu Pieśni Patriotycznej Biało-Czerwone Nuty. Muzyczną imprezę honorowym patronatem objął Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka

 

KATEGORIE WIEKOWE:

- Soliści:

Kat. I - klasa  IV

Kat. II - klasa  V

Kat. III - klasa  VI

Kat. IV - klasa VII

Kat. V - klasa VIII

- Zespół wokalny lub chór: klasy IV - VIII

Każda szkoła  może zgłosić po 1 soliście w każdej kategorii wiekowej (lub maksymalnie 5 solistów ze szkoły) oraz 1 zespół wokalny lub chór.

 

TERMIN I MIEJSCE:

Eliminacje odbędą się w piątek, 8 listopada 2019 roku w sali widowiskowej MDK-u. Godzinowy rozkład imprezy zostanie umieszczony na naszej stronie www.mdkrawa.pl oraz podany uczestnikom drogą  mailową po otrzymaniu zgłoszeń – najpóźniej do 4 listopada 2019 roku.

 

WARUNKI UCZESTNICTWA:

- Do udziału w konkursie zapraszamy uczniów szkół podstawowych z terenu powiatu rawskiego.

- Każdy uczestnik przygotowuje jedną piosenkę o charakterze patriotycznym, wykonuje ją w języku polskim z nagranym podkładem na nośniku typu CD, pendrive lub z akompaniamentem wykonanym na instrumencie wcześniej zgłoszonym w karcie.

- Zgłoszenia na załączonej karcie przyjmowane będą do 27 października 2019 roku.

- Zgłoszony repertuar po 27 października 2019 roku nie może ulec zmianie.

 

OCENA:

Jury konkursowe powołane przez ORGANIZATORA dokona oceny prezentacji, biorąc pod uwagę następujące kryteria:

- dobór repertuaru

- interpretacja utworów i ogólny wyraz artystyczny

- innowacje artystyczne

- wrażenie artystyczne

-  muzykalność i warunki głosowe wykonawców.

 

NAGRODY:

Jury przyzna nagrody rzeczowe, których fundatorem jest Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka.

 

UWAGI  KOŃCOWE:

- Uczestnicy konkursu oraz ich opiekunowie pokrywają we własnym zakresie koszty podróży.
- Organizator zapewni nagłośnienie, mikrofony, odtwarzacz nagranych podkładów.
- Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu.
- Sprawy nieujęte w regulaminie oraz sporne decyzje rozstrzyga ostatecznie ORGANIZATOR,
- Regulamin wraz z kartą zgłoszenia można pobrać na www.mdkrawa.pl (patrz niżej w załącznikach)

array(1) { [1573167600]=> array(1) { [121140]=> array(4) { [0]=> string(4) "date" [1]=> string(10) "2019-11-08" [2]=> string(4) "9.00" [3]=> string(10) "eliminacje" } } }

MDK Rawa Mazowiecka
MDK Rawa Mazowiecka Rawa Mazowiecka 96-200
EventScheduled OfflineEventAttendanceMode