Muzyczna Jatka: Co nom w dusy gro


Jatki Miejskie

2021-10-10

Ludziska, posłuchajta, momy dlo Wos słodkie i pozywne zaprosynie!

Zaprosynie na kuncert, który bedzie jak terapia, jak odpocynek od tego wariactwa, co wokół nas poświstuje i widłami covidowymi grozi, i siarkę niezgody rozpylo. Gdzie się cłowiek nie obejzy, tam jakoś kłótnia, tam jatka! A tu sykuje się miodek na zwiyndłe serce! Pienkne granie i tacy muzykanci, a do tego pyszne drozdzowe ciasto, żeby tam jeden z drugim nie gadoł, że mu w żołundku orkiestra marsza przygrywała i śpiwania żodnego nie posłyszoł.

A gdzie to wszystko bedzie, pytajom. A w rawskich jatkach miejskich przy ulicy Mickiewicza 11. A kiedy to, myncom cłowieka daly. Ano 20.10.2021 o wczesny godzinie, bo o 18:00. A kto bedzie tam groł? A gwiazdy rawskie - Barbara Branicka- Świątkowska, Danusia Dębska i Józef Kowalczyk oraz dziecioki biorunce udzioł w eliminacjach II Konkursu Wokalnego im. S. Jopka.

W programie naszo kochano muzycka z rawskiej krainy, wiele wzruszyń, zabawy i śmichu. A tytuł tego granio poważny: Co Nom W Dusy Gro.

I tak się zacyno ta Muzyczna Jatka. Bo to cykl mo być i tak szybko się nie skuńcy!

Zapraszajom organizatory:

Miejski Dom Kultury i Muzeum Ziemi Rawskiej

MDK Rawa Mazowiecka
Jatki Miejskie Rawa Mazowiecka 96-200
EventScheduled OfflineEventAttendanceMode