Kwiaty dla mojej Mamy

$without_dates = array('pracownia', 'pracownia-literacka', 'pracownia-muzyczna', 'pracownia-plastyczna', 'film', 'promocja-kino'); $date = !in_array($type->slug, $without_dates) ? mdkrawa_convert_date(get_the_date($date_format, $post_id )) : ''; $schema_startdate = !in_array($type->slug, $without_dates) ? get_the_date('Y-m-d', $post_id) : ''; 2012-05-26

Miejski Dom Kultury
w Rawie Mazowieckiej

zaprasza do udziału w konkursie plastycznym:

„KWIATY DLA MOJEJ MAMY "

Konkurs adresowany jest do uczniów :

klas IV-VI szkół podstawowych oraz gimnazjów

Prace konkursowe mogą być wykonane w dowolnej technice:
- rysunkowej( ołówek, kredka, węgiel, cienkopis, sepia itp.)
- malarskiej ( akwarela, akryl, olej, pastel, tusz itp.)
zgodne z tematem konkursu.

Format prac A-3 i większe na kartonie lub płótnie

Wszystkie prace powinny być zaopatrzone w opis zawierający:
- imię i nazwisko, klasa
- adres szkiły
- imię i nazwisko nauczyciela

Prace wraz z listą zbiorczą należy dostarczyć
do dnia 15 maja 2012 roku, do siedziby organizatora:

Miejski Dom Kultury
96-200 Rawa Maz.
ul. Krakowska 6c

Złożone na konkurs prace pozostaną własnością organizatora.

Otwarcia wystawy i rozdanie nagród
nastąpi podczas
koncertu z okazji Dnia Matki

 

array(1) { [1337983200]=> array(1) { [120720]=> array(4) { [0]=> string(4) "date" [1]=> string(10) "2012-05-26" [2]=> string(5) "00:00" [3]=> string(0) "" } } }
MDK Rawa Mazowiecka Rawa Mazowiecka 96-200
EventScheduled OfflineEventAttendanceMode