Kwiaty dla mojej Mamy

2012-05-26 Dodaj do kalendarza

Miejski Dom Kultury
w Rawie Mazowieckiej

zaprasza do udziału w konkursie plastycznym:

„KWIATY DLA MOJEJ MAMY "

Konkurs adresowany jest do uczniów :

klas IV-VI szkół podstawowych oraz gimnazjów

Prace konkursowe mogą być wykonane w dowolnej technice:
- rysunkowej( ołówek, kredka, węgiel, cienkopis, sepia itp.)
- malarskiej ( akwarela, akryl, olej, pastel, tusz itp.)
zgodne z tematem konkursu.

Format prac A-3 i większe na kartonie lub płótnie

Wszystkie prace powinny być zaopatrzone w opis zawierający:
- imię i nazwisko, klasa
- adres szkiły
- imię i nazwisko nauczyciela

Prace wraz z listą zbiorczą należy dostarczyć
do dnia 15 maja 2012 roku, do siedziby organizatora:

Miejski Dom Kultury
96-200 Rawa Maz.
ul. Krakowska 6c

Złożone na konkurs prace pozostaną własnością organizatora.

Otwarcia wystawy i rozdanie nagród
nastąpi podczas
koncertu z okazji Dnia Matki

 

MDK Rawa Mazowiecka Rawa Mazowiecka 96-200
EventScheduled OfflineEventAttendanceMode