Konkursy w ramach projektu Rawa dla Niepodległej

$without_dates = array('pracownia', 'pracownia-literacka', 'pracownia-muzyczna', 'pracownia-plastyczna', 'film', 'promocja-kino'); $date = !in_array($type->slug, $without_dates) ? mdkrawa_convert_date(get_the_date($date_format, $post_id )) : ''; $schema_startdate = !in_array($type->slug, $without_dates) ? get_the_date('Y-m-d', $post_id) : ''; 2018-11-09

W ramach projektu Rawa dla Niepodległej proponujemy udział w warsztatach i konkursach artystycznych.

Regulaminy do pobrania w załącznikach.