Konkurs Wielkanocny XVIII edycja

2018-03-07

Celem konkursu jest popularyzowanie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o tradycjach kulturowych związanych ze świętem Wielkanocy, świątecznym zdobnictwem i obyczajami.

Proponujemy dwie kategorie tematyczne:

1. PISANKI W WIOSENNEJ KOMPOZYCJI – różne formy przestrzenne (bukiecik, palma, kompozycja wisząca itd.) Dominujące w kompozycji powinny być pisanki wykonane dowolną techniką, mile widziane materiały roślinne a także własnoręcznie wykonane kwiaty

2. WIELKANOCNE KURKI, KOGUTKI, ZAJĄCZKI, BARANKI…  –  forma pracy przestrzenna z zastosowaniem różnych materiałów, wielkość dowolna

Wskazane jest inspirowanie się lokalnymi  tradycjami

Powołana przez organizatora komisja przy ocenie zwracać będzie uwagę na pomysłowość i estetykę wykonanych prac oraz samodzielność.

WARUNKI UCZESTNICTWA

W konkursie mogą wziąć udział dzieci i młodzież szkół podstawowych, gimnazjalnych   miasta, gminy i powiatu Rawa Mazowiecka 

Prace należy dostarczyć w  dniach 20-21  marca 2018 r.(wtorek-środa)

Każda szkoła może dostarczyć maksimum 6 prac w każdej kategorii wiekowej

Prace niezgodne z regulaminem (temat), dostarczone po terminie, zniszczone w wyniku niewłaściwego opakowania nie będą oceniane.

Każda praca powinna być opatrzona metryczką ( imię i nazwisko, wiek autora, nazwę i adres placówki, imię i nazwisko nauczyciela).

Prace przyjmowane będą tylko  z listą zbiorczą opatrzoną pieczęcią szkoły.

Prace będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych:

Klasy     I-III – szkoły podstawowe

Klasy  IV-VII – szkoły podstawowe

Klasy Gimnazjalne

Wystawa pokonkursowa i rozdanie nagród odbędzie się w Miejskim Domu Kultury  w Rawie Mazowieckiej

w dniu  27.03.2018r.  o godz. 10.00

Wszystkie dostarczone prace pozostaną własnością Miejskiego Domu Kultury. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego publikowania nadesłanych prac.

 

MDK Rawa Mazowiecka Rawa Mazowiecka 96-200
EventScheduled OfflineEventAttendanceMode