Konkurs Wielkanocny XVII edycja

$without_dates = array('pracownia', 'pracownia-literacka', 'pracownia-muzyczna', 'pracownia-plastyczna', 'film', 'promocja-kino'); $date = !in_array($type->slug, $without_dates) ? mdkrawa_convert_date(get_the_date($date_format, $post_id )) : ''; $schema_startdate = !in_array($type->slug, $without_dates) ? get_the_date('Y-m-d', $post_id) : ''; 2017-04-11

Organizator: Miejski Dom Kultury w Rawie Mazowieckiej

Celem konkursu jest popularyzowanie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o tradycjach kulturowych związanych ze świętem Wielkanocy, świątecznym zdobnictwem i obyczajami.
Proponujemy dwie kategorie:
1. KONKURS NA NIEPOWTARZALNY KOSZYCZEK WIELKANOCNY
(pleciony, lepiony, wypieczony, zrobiony na szydełku, uszyty itd.)
oraz 
2.TRADYCYJNA PALMA WIELKANOCNA - wykonana z materiału przyrodniczego z wykorzystaniem własnoręcznie wykonanych kwiatów i innych ozdób
Wskazane jest inspirowanie się lokalnymi tradycjami
Powołana przez organizatora komisja przy ocenie zwracać będzie uwagę na pomysłowość i estetykę wykonanych prac oraz samodzielność.

WARUNKI UCZESTNICTWA
W konkursie mogą wziąć udział dzieci i młodzież szkół podstawowych, gimnazjalnych miasta, gminy i powiatu Rawa Mazowiecka
Prace należy dostarczyć w dniach 3-4 kwietnia 2017 r.
Każda szkoła może dostarczyć maksimum 6 prac w każdej kategorii wiekowej
Prace niezgodne z regulaminem (temat), dostarczone po terminie, zniszczone w wyniku niewłaściwego opakowania nie będą oceniane.
Każda praca powinna być opatrzona metryczką (imię i nazwisko, wiek autora, nazwę i adres placówki, imię i nazwisko nauczyciela).
Prace przyjmowane będą z listą zbiorczą opatrzoną pieczęcią szkoły.
Prace będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych:
Klasy I-III - szkoły podstawowe
Klasy IV-VI - szkoły podstawowe
Gimnazja
Wystawa pokonkursowa i rozdanie nagród odbędzie się w Miejskim Domu Kultury w Rawie Mazowieckiej w dniu 11.04.2017r. o godz. 10.00

Wszystkie dostarczone prace pozostaną własnością Miejskiego Domu Kultury. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego publikowania nadesłanych prac.

array(2) { [1491256800]=> array(1) { [121020]=> array(4) { [0]=> string(4) "date" [1]=> string(10) "2017-04-04" [2]=> string(22) "Termin składania prac" [3]=> string(0) "" } } [1491861600]=> array(1) { [121020]=> array(4) { [0]=> string(4) "date" [1]=> string(10) "2017-04-11" [2]=> string(5) "10:00" [3]=> string(16) "Otwarcie wystawy" } } }
MDK Rawa Mazowiecka Rawa Mazowiecka 96-200
EventScheduled OfflineEventAttendanceMode