II Festiwal Pieśni Patriotycznych Biało-Czerwone Nuty

2013-11-08 Dodaj do kalendarza

II FESTIWAL PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ
„BIAŁO - CZERWONE NUTY"
ORGANIZATOR:
Miejski Dom Kultury w Rawie Mazowieckiej
www.mdkrawa.pl

PATRONAT:Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka

CELE KONKURSU:
- wspieranie wychowania patriotycznego młodego pokolenia poprzez formy aktywności
artystycznej,
- zachęcanie do wspólnych, ponadpokoleniowych muzycznych spotkań,
przywrócenie naszej zbiorowej pamięci, niektórych zapomnianych już, polskich pieśni
patriotycznych, pielęgnowanie kulturowego dziedzictwa kraju
- podniesienie świadomości narodowej
a) wartości moralne
b) wartości duchowe
c) poczucie wartości jednostki
- pamięć o wydarzeniach, które zmieniły losy naszej Ojczyzny
podniesienie poziomu świętowania wydarzeń Ojczyźnianych w środowisku
WARUNKI UCZESTNICTWA:
- Do udziału w konkursie zapraszamy uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu
Powiatu Rawskiego.
- Każdy uczestnik przygotowuje jedną piosenkę o charakterze patriotycznym, wykonuje ją w
języku polskim z nagranym podkładem na CD lub akompaniamentem instrumentalnym
(fortepian, keyboard, gitara itp.)
- Zgłoszenia na załączonej karcie przyjmowane będą do dnia 28 października 2013 roku.
- Zgłoszony repertuar po 28 października 2013 roku nie może ulec zmianie.
KATEGORIE WIEKOWE:
Konkurs adresowany jest do solistów i zespołów wokalnych (do 10 osób)
- klasy I-III - szkoły podstawowe
- klasy IV - VI szkoły podstawowe
- klasy I - III - gimnazja
TERMIN I MIEJSCE:
8 listopada 2013 roku, Miejski Dom Kultury w Rawie Mazowieckiej.
Godzinowy rozkład imprezy zostanie umieszczony na stronie www.mdkrawa.pl, oraz podany uczestnikom drogą mailową po otrzymaniu zgłoszeń - najpóźniej do dnia 5 listopada 2013 roku.
OCENA:
Jury konkursowe powołane przez ORGANIZATORA dokona oceny prezentacji, biorąc pod uwagę kryteria:
- dobór repertuaru
- interpretacja utworów i ogólny wyraz artystyczny
- innowacje artystyczne
- wrażenie artystyczne
- muzykalność i warunki głosowe wykonawców
NAGRODY:
Jury przyzna nagrody rzeczowe, których fundatorem jest Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka.
UWAGI KOŃCOWE:
- Uczestnicy konkursu oraz ich opiekunowie pokrywają we własnym zakresie koszty
podróży
- Organizator zapewni nagłośnienie, mikrofony, odtwarzacze CD.
- Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie jest jednoznaczne z przyjęciem warunków
niniejszego regulaminu.
- Sprawy nie ujęte w regulaminie oraz sporne decyzje rozstrzyga ostatecznie
ORGANIZATOR.
- Regulamin wraz z kartą zgłoszenia do pobrania na stronie : www.mdkrawa.pl

 

 

MDK Rawa Mazowiecka Rawa Mazowiecka 96-200
EventScheduled OfflineEventAttendanceMode