I Festiwal Pieśni Patriotycznej Biało - Czerwone Nuty

2012-11-09 Dodaj do kalendarza

ORGANIZATOR:
Miejski Dom Kultury w Rawie Mazowieckiej
www.mdkrawa.pl

PATRONAT:
Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka

CELE KONKURSU:

 • wspieranie wychowania patriotycznego młodego pokolenia poprzez formy aktywności artystycznej,
 • zachęcanie do wspólnych, ponadpokoleniowych muzycznych spotkań,
 • przywrócenie naszej zbiorowej pamięci, niektórych zapomnianych już, polskich pieśni patriotycznych, pielęgnowanie kulturowego dziedzictwa kraju
 • podniesienie świadomości narodowej (wartości moralne, wartości duchowe, poczucie wartości jednostki)
 • pamięć o wydarzeniach, które zmieniły losy naszej Ojczyzny
 • podniesienie poziomu świętowania wydarzeń Ojczyźnianych w środowisku

WARUNKI UCZESTNICTWA:

 • Do udziału w konkursie zapraszamy uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Powiatu Rawskiego.
 • Każdy uczestnik przygotowuje jedną piosenkę o charakterze patriotycznym, wykonuje ją w języku polskim z nagranym podkładem na CD lub akompaniamentem instrumentalnym (fortepian, keyboard, gitara itp.)
 • Zgłoszenia na załączonej karcie przyjmowane będą do dnia 31 października 2012r.
 • Zgłoszony repertuar po 31 października 2012 roku nie może ulec zmianie.

KATEGORIE WIEKOWE:
Konkurs adresowany jest do solistów i zespołów wokalnych (do 10 osób)

 • klasy I-III - szkoły podstawowe
 • klasy IV - VI szkoły podstawowe
 • klasy I - III – gimnazja
 • klasy I - III – szkoły ponadgimnazjalne

TERMIN I MIEJSCE:
9 listopada 2012 roku, Miejski Dom Kultury w Rawie Mazowieckiej.
Godzinowy rozkład imprezy zostanie umieszczony na stronie www.mdkrawa.pl, oraz podany uczestnikom drogą mailową po otrzymaniu zgłoszeń – najpóźniej do dnia 7 listopada 2012r.

OCENA:
Jury konkursowe powołane przez ORGANIZATORA dokona oceny prezentacji, biorąc pod uwagę kryteria:

 • dobór repertuaru
 • interpretacja utworów i ogólny wyraz artystyczny
 • innowacje artystyczne
 • wrażenie artystyczne
 • muzykalność i warunki głosowe wykonawców

NAGRODY:
Jury przyzna nagrody rzeczowe, których fundatorem jest Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka.

UWAGI KOŃCOWE:

 • Uczestnicy konkursu oraz ich opiekunowie pokrywają we własnym zakresie koszty podróży.
 • Organizator zapewni nagłośnienie, mikrofony, odtwarzacze CD.
 • Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu.
 • Sprawy nie ujęte w regulaminie oraz sporne decyzje rozstrzyga ostatecznie ORGANIZATOR.
 • Regulamin wraz z kartą zgłoszenia do pobrania na stronie www.mdkrawa.pl
MDK Rawa Mazowiecka Rawa Mazowiecka 96-200
EventScheduled OfflineEventAttendanceMode