Ferie zimowe z MDK 11 - 15 luty

$without_dates = array('pracownia', 'pracownia-literacka', 'pracownia-muzyczna', 'pracownia-plastyczna', 'film', 'promocja-kino'); $date = !in_array($type->slug, $without_dates) ? mdkrawa_convert_date(get_the_date($date_format, $post_id )) : ''; $schema_startdate = !in_array($type->slug, $without_dates) ? get_the_date('Y-m-d', $post_id) : ''; 2013-02-08

Warsztaty artystyczne - bezpłatne

godz. 10.00 - warsztaty teatralne dla dzieci
godz. 11.00 - warsztaty plastyczne dla dzieci
godz. 13.00 - warsztaty plastyczne dla młodzieży
godz. 14.00 - warsztaty teatralne dla młodzieży

Filmy dla dzieci i młodzieży - cena biletu 5zł.

12 luty - godz. 12.00 - „Królewna Śnieżka" - b/o
13 luty - godz. 12.00 - „Step Up 4" - od lat 12

Teatrzyk dla dzieci - cena biletu 5zł.

14 luty - godz. 10.00 - „Bajka o smoku i królu Leniuchu"