Drzewko Świąteczne

2012-12-18 Dodaj do kalendarza

MIEJSKI DOM KULTURY w Rawie Mazowieckiej
zaprasza do udziału w

konkursie plastycznym o tematyce związanej ze
świętami „Bożego Narodzenia"

Tematem konkursu jest wykonanie

DRZEWKA ŚWIĄTECZNEGO

- w formie przestrzennej
- dowolną techniką (bez wykorzystania gotowych
elementów dekoracyjnych)

Prace indywidualne do wysokości 70cm
Prace grupowe (dwuosobowe) powyżej 70cm.

Dostarczone prace oceniać będziemy w kategoriach wiekowych:
- klasy I-III szkoły podstawowej
- klasy IV-VI szkoły podstawowej
- gimnazja

Każda szkoła może dostarczyć maksymalnie 5 prac w każdej kategorii wiekowej.
Prace przyjmowane będą wraz z listą zbiorczą opatrzoną pieczęcią szkoły.
Prace nieregulaminowe nie będą oceniane.

Prace prosimy dostarczyć do MDK -ul. Krakowska 6c

Termin składania upływa 12 grudnia 2012r.

Wszystkie nadesłane prace pozostaną własnością MDK.
Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego publikowania prac.
Otwarcie wystawy wręczenie nagród nastąpi dnia

18 grudnia 2012r. o godz. 10.00 w MDK w Rawie Mazowieckiej.

 

MDK Rawa Mazowiecka Rawa Mazowiecka 96-200
EventScheduled OfflineEventAttendanceMode