(prawie) Wszyscy Ludzie Rawskiej Kultury

2021-03-04

Miejski Dom Kultury im. Danuty Siedzikówny „Inki” w Rawie Mazowieckiej przez cały miniony rok świętował jubileusz 35-lecia istnienia. Tego typu placówka nie mogłaby funkcjonować, gdyby nie tworzący ją ludzie. Co prawda trudno wspomnieć o każdej osobie, która w czasie minionych 35 lat współpracowała z MDK, ale na pewno warto poświęcić trochę uwagi tym, którzy trwale zapisali się na kartach rawskiej kultury.

Miejski Dom Kultury został powołany do życia 1 stycznia 1984 roku przez Miejską Radę Narodową w Rawie Mazowieckiej. Uroczyste otwarcie placówki odbyło się 17 stycznia 1985 roku, kończąc tym samym trwającą kilkanaście lat budowę.

Jubileusz w czasie pandemii

Na początku 2020 roku instytucja rozpoczęła świętowanie jubileuszu 35-lecia swojego istnienia. Niestety, wybuch pandemii zniweczył większość planów. Przez wiele miesięcy placówka była całkowicie zamknięta albo mogła pracować w ostrym reżimie sanitarnym. Część działalności została przeniesiona do sieci.
Trzeba jednak pamiętać, że poza organizacją wydarzeń kulturalnych, podstawowym zadaniem ośrodka kultury w takim mieście jak Rawa, jest prowadzenie działalności artystyczno-edukacyjnej i krzewienie kultury w lokalnym środowisku. Nie udałoby się prowadzić tej działalności, gdyby nie ludzie, którzy przez 35 lat tworzyli rawską instytucję kultury.
To dzięki pracownikom etatowym i współpracującym instruktorom, przez ponad trzy dekady MDK może upowszechniać różnorakie formy działalności artystycznej, rozpowszechniać i utrwalać tradycje kulturowe w lokalnej społeczności, prowadzić działalność edukacyjną i promować twórczość zarówno amatorską jak i profesjonalną dzieci, młodzieży oraz dorosłych w różnych obszarach sztuki: muzyce, filmie, literaturze, teatrze, tańcu, sztukach plastycznych: malarstwie, fotografii, rękodziele artystycznym itp…

Pracownicy w liczbach

Na początku działalności (w latach 1985-1989) w Miejskim Domu Kultury zatrudnionych było 26 osób, w tym 12 pracowników merytorycznych (instruktorów zajęć specjalistycznych, pracowników kulturalno – oświatowych, bibliotekarka) oraz 14 pracowników administracji.
Obecnie zatrudnionych jest dziewięciu pracowników, w tym trzech pracowników merytorycznych. Ponadto pięciu instruktorów prowadzących zajęcia z dziećmi i młodzieżą w kołach zainteresowań, z którymi zawarta jest umowa czasowa.

Dyrektorzy MDK

Pierwszym dyrektorem placówki był pan Józef Machnicki, który kierował instytucją w latach 1984 – 1997. Później MDK-iem kierowali: pan Sławomir Gola (1997 – 1998) i pan Marek Błocki (1998 – 2000). Od lutego 2001 roku funkcję dyrektora pełni pan Grzegorz Klimczak.
W pierwszych latach funkcjonowania placówki zastępcą dyrektora była pani Jolanta Dąbrowska, później stanowisko zlikwidowano.

 

Obecni pracownicy i instruktorzy

Wśród pracowników etatowych najdłużej (bo od 1985 roku) w Miejskim Domu Kultury zatrudniony jest akustyk - Kazimierz Biegański. Księgowa Ewa Karalus związana jest z placówką od 1986 roku. Andrzej Mińkowski – pracownik gospodarczy od roku 1988. W tym samym roku pracę w MDK rozpoczęła Magdalena Pierścińska – instruktor tańca i pracownik administracyjny. Pozostali pracownicy z rawskim MDK-iem związani są znacznie krócej: Małgorzata Zorba – personel sprzątający od 1999 roku, Łukasz Ludwicki – instruktor muzyki od 2013 roku, Maciej Szczepański – młodszy akustyk od 2017 roku, Sebastian Sawicki – portier, obsługa techniczna od 2019 roku, Beata Bednarska - instruktor plastyk od 2020 roku i Maria Rosłankiewicz – personel sprzątający od 2020 roku.
Aktualnie na stałe z MDK współpracuje kilku instruktorów: Katarzyna Kierner – Dziecięcy Zespół Taneczno-Wokalny „Wesołe Nutki”, Renata Lipska -instruktor muzyki, Jarosław Cichocki - instruktor teatralny, Daria Wieteska i Małgorzata Jastrząbek –mażoretki.

Pracownie artystyczne i ich instruktorzy

Od początku funkcjonowania Miejskiego Domu Kultury w Rawie Mazowieckiej funkcjonowały w nim liczne pracownie artystyczne. Dzięki nim i pod czujnym okiem instruktorów swoje pasje, zainteresowania oraz zdolności artystyczne mogły rozwijać kolejne pokolenia mieszkańców naszego miasta.
Instruktorem pracowni fotograficznej (od początku działalności MDK aż do 2005 roku) był Władysław Korzeniowski. To właśnie pod jego okiem swoje pierwsze artystyczne kroki stawiali znani w Polsce i na świecie fotograficy: Jacek Świderski, Bogdan Tkaczyk, Hubert Warulik, Przemysław Konefał. Swój warsztat rozwijał tu również Jerzy Koprowski.
Pracownię plastyczną prowadziło kilka instruktorek: Jolanta Ziółek (1985-2006), Anna Janowska (2007 – 2009), Teresa Głuszcz (2009 – 2019), Beata Bednarska (od 2020 roku).
W latach 2012-2020 funkcjonowała również pracownia ceramiki prowadzona przez Martynę Makarewicz.
Zaś w latach 90-tych XX wieku, powstał klub AKTA (Amatorski Klub Twórczości Artystycznej), którego współzałożycielką była Jolanta Ziółek.
Zawsze dużym zainteresowaniem, zwłaszcza wśród najmłodszych mieszkańców Rawy Mazowieckiej, cieszyły się zajęcia prowadzone przez pracownię taneczną. Zajęcia z rytmiki prowadziła Danuta Dębska, a zajęcia taneczne – Magdalena Pierścińska.
Od 20 lat funkcjonuje również dziecięcy zespół taneczny „Wesołe Nutki” prowadzony przez
Katarzynę Kierner. Na początku było to kilkoro dzieci w wieku 5-6 lat. Dziś w kilku grupach wiekowych tańczy około 100 dzieci. Najmłodsi członkowie zespołu „Wesołe nutki” mają zaledwie 3 lata. Dzieci występują na wszystkich miejskich imprezach, a także na scenach poza naszym miastem.
Bogatą działalność prowadzi również pracownia muzyczna. Na przestrzeni lat funkcjonował
chór nauczycielski prowadzony przez Barbarę Furmańską i Zespół Muzyki Dawnej pod kierownictwem Janusza Furmańskiego. Danuta Dębska prowadziła kursy gry na instrumentach oraz dziecięcy zespół wokalny RavaCantorum. Pod okiem Szymona Kowalczyka odbywały się warsztaty wokalne. Łukasz Ludwicki uczy gry na instrumentach, prowadzi warsztaty wokalne i dziecięcy zespół wokalny. Grzegorz Klimczak kierował chórem młodzieżowym RavaCantorum, a Elżbieta Klimczak zespołem instrumentalnym C.Orffa. Renata Lipska uczyła gry na gitarze.
Przy tej okazji warto podkreślić, że to właśnie przy Miejskim Domu Kultury powstała i funkcjonowała w latach 1998-2016 kapela RAWIANIE. Tworzyli ją: Barbara Furmańska, Janusz Furmański, Stanisław Wojciechowski, Marian Sikora, Józef Stankiewicz, Marian Kitliński, Mieczysław Seliga, Józef Supeł. W 1995 roku w ramach nawiązywania współpracy międzynarodowej grupa tańca współczesnego pod kierunkiem Magdaleny Pierścińskiej razem z kapelą Rawianie wyjechali na występy do miejscowości Breteuil we Francji. W 2018 roku MDK wydał książkę pt.„Kapela Rawianie” autorstwa Danuty Dębskiej, w której opisano historię kapeli Rawianie.
Instruktorami pracowni teatralno-literackiej byli: Dorota Kulczycka, Wanda Sroga, Barbara Strutyńska, Robert Stępowski, Jarosław Cichocki, Edyta Makowska.
Pracownię radiotechniczną prowadził Kazimierz Biegański, a pracownię modelarską – Waldemar Pietrzak.
W MDK działał też DKF prowadzony przez Ewę Zbieć. Jego współczesną kontynuacją jest Kino Konesera prowadzone przez Wojciecha Kubickiego(od 2019 roku).

Pozostała działalność

W latach 1997-2003 Zbigniew Magdziarz prowadził w MDK Kino MAZOWSZE, a od 2003 roku Robert Siemiątkowski prowadzi Kino Roma. Od początku przy instytucji funkcjonowała kawiarnia: Wenus, Cafe Młynek, obecnie CafeKulturka.
To również tutaj w latach 90-tych powstała pierwsza w mieście wypożyczalnia kaset video, która funkcjonowała aż do 2000 roku.Pierwsze kursy języka angielskiego w Rawie również odbywały się w MDK.
Przez lata funkcjonował Klub Szachowy Caissa, zaś w klubie muzycznym działały zespoły i odbywały się dyskoteki.

To już było…

Historia MDK to szereg najróżniejszych wydarzeń kulturalno-rozrywkowych. Kalendarz artystyczny rawskiej instytucji zawsze dostosowywany był do zmieniających się potrzeb i oczekiwań mieszkańców. Za licznymi konkursami, przeglądami, koncertami i wieloma innymi wydarzenia stali ich pomysłodawcy i organizatorzy.
Jedną z największych imprez, która na stałe wpisała się w historię naszego miasta był Festiwal NOC BLUESOWA odbywający się w Rawie w latach 1990-2010. Jego dyrektorem artystycznym był Ryszard Krasnodębski.
Od lat 90-tych do 2004 roku na scenie domu kultury odbywał się Przegląd Muzyki Młodzieżowej. Wieczory czwartkowe prowadził Marek Błocki. Konkursy miss odbywały się pod okiem Katarzyny Kierner.
Dzięki rawianinowi Edmundowi Karwańskiemu od lat 90-tych do 2007 roku (ostatnie przedstawienie odbyło się podczas otwarcia MDK po generalnym remoncie) regularnie na deskach domu kultury występowali aktorzy Teatru KWADRAT.
Współpraca z Panią Elżbietą Dedek- Honorową Obywatelką Miasta Rawa Mazowiecka- zaowocowała licznymi koncertami organizowanymi w MDK, w kościołach, a także spotkaniami z młodzieżą szkolną (Gimnazjum nr 1 i 2).
Rawska instytucja kultury była także organizatorem licznych wydarzeń charytatywnych m.in. Rawa Dzieciom pod Choinkę. Z przerwami to właśnie w MDK odbywały się finały Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. To tutaj odbyły się trzy pierwsze finały WOŚP. Organizatorem 9. finału w 2001roku był Piotr Bryń i Zofia Telus z mężem.Od 10 do 25finału (2017 rok) szefem rawskiego sztabu był Grzegorz Klimczak - przez kilka lat razem z Zofią Telus.

Imprezy i konkursy cykliczne dziś

Od wielu lat MDK rozwija kalendarz cyklicznych wydarzeń artystycznych i konkursów, które z roku na rok cieszą się coraz większą popularnością wśród mieszkańców naszego miasta i zdobywają coraz większe uznanie w regionie, a niekiedy także w kraju.
Wśród cyklicznych wydarzeń kulturalnych wymienić można: Rawskie Dni Muzyki Klasycznej (od 2006 roku), Rawska Jesień Jazzowa (od 2009 r.), Międzynarodowe Spotkania Folklorystyczne (od 2009 roku), Rawa Gra Rap - wcześniej Przegląd Muzyki Hip-Hopowej – (od 2009 r.), Rawska Szczypta Bluesa (od 2011 r.), Raz na Ludowo (od 2011 r.), Międzynarodowe Spotkania Miast Partnerskich – Rawa – Nyirbator-Boskovice(od 2009 r.).
Najbardziej rozpoznawalne, cykliczne konkursy to m.in.: Wlazł kotek na płotek – festiwal piosenki dziecięcej (od 2001 r.), Śpiewajcie Aniołowie (od 2001 r.), Rawski Mityng Wokalny (od 2002 r.), Festiwal pieśni patriotycznej Biało-Czerwone Nuty (od 2012 r.), konkursy plastyczne: Boże Narodzenie, Wielkanoc, Barwy jesieni. Mały Konkurs Recytatorski. Teatry i koncerty szkolne dla dzieci i młodzieży.
Plenery plastyczne MDK organizuje od początku swojej działalności. Ich zasięg zmieniał się na przestrzeni lat. Najpierw były to plenery wojewódzkie (woj. skierniewickie), później powiatowe, a od 2006 roku odbywają się w naszym mieście plenery międzynarodowe dla młodzieży z Nyirbator w Rawie (2006 i 2018) i z młodzieżą z Boskovic -od 2007 roku do dziś na przemian w Rawie i Boskovicach.
Od 2007 roku, wspólnie z burmistrzem miasta, organizowane są Koncerty Świąteczne, a od 2008 roku Koncerty z okazji Dnia Kobiet.
Dzięki współpracy z Wojciechem Grochowalskim i Międzynarodową Fundacją Muzyczną im.A. Rubinsteina w Łodzi od 2008 roku odbywają się w Rawie Koncerty Chopinowskie, a od 2011 roku Festiwal Artura Rubinsteina.
Placówka organizuje również ferie zimowe dla dzieci i młodzieży oraz akcje letnie pod różnymi nazwami: Letnia Ofensywa Kulturalna, Lato z MDK, Lato z Kulturą, Kulturalne Lato itp…

tekst opracował Robert Stępowski

 

Terminarz

2021-03-05 2021-03-19